Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Żyrardowie Realizacja obowiązku szkolnego – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Żyrardowie

Realizacja obowiązku szkolnego

Szanowni Państwo,

Zgodnie z listem Mazowieckiego Kuratora Oświaty dotyczącym realizacji obowiązku szkolnego z 9 maja br., w związku z wprowadzeniem od 1 września 2017r. nowego ustroju szkolnego uczniowie klas I, III, VI szkół podstawowych, uczniowie gimnazjów oraz ich rodzice powinni zostać poinformowani o miejscu realizacji obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2017/2018.

Informuję Państwa, że uczniowie klas I, III, VI (a także klas II, IV i V) w roku szkolnym 2017/2018 obowiązek szkolny będą realizować w ośmioletniej Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zespole Szkół Publicznych Nr 2 w Żyrardowie działającej na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).

Jednocześnie informuję Państwa, że uczniowie gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018 obowiązek szkolny będą realizować w Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Zespole Szkół Publicznych Nr 2 w Żyrardowie (gimnazjum będzie wygaszane w latach 2017/2018 i 2018/2019.